Mesafeli Satış Sözleşmesi


Mesafeli Satış Sözleşmesi

Ön Bilgilendirme Formu ve Mesafeli Satış Sözleşmesi

ÖN BİLGİLENDİRME FORMU 

HİZMET BİLGİLERİ:

Hizmetin; Türü, Açıklaması, Adedi, Bedeli ve Ödeme Şekli, aşağıda belirtildiği gibidir.

Hizmet Türleri: 

Ürün Adı

Adet/Süre

Birim Fiyat

Toplam Fiyat

30 Gün Boyunca Sayfa Başı Duyuru ve 60 gün toplam ilanın yayınlanma süresi

1 Adet

25 ₺

25 ₺

60 Gün Boyunca Sayfa Başı Duyuru+ ve 120 gün boyunca ilanın yayınlanma süresi

1 Adet

50 ₺

50 ₺


Hizmet Bedelleri/Fiyatı (KDV ve her türlü masraf dâhil)'dir

Ödeme şekli: Kredi Kartı, havale, diğer

Faturanın Gönderileceği E-Posta Adresi Kişinin Kayıt Olurken Kullandığı Adrestir. 

MESAFELİ SÖZLEŞME 

MADDE 1- TARAFLAR

HİZMET VEREN

Unvan: İsmail Çalışkan

Adresi: Cebeci Mah. 2494. sokak no:9 Sultangazi İstanbul

Telefon: 0212 476 64 39

E-mail: info@verbiilan.com

Şikayetler için İrtibat Bilgisi: 0212 476 64 39

HİZMET ALAN

Adı-soyadı:

Adresi:

Telefon:

E-mail: 

MADDE 2- SÖZLEŞMENİN KONUSU:

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin (“Sözleşme”) konusu, Hizmet Veren tarafından Hizmet Alan’a verbiilan.com alan adlı internet sitesi (“Site”) üzerinden sağlanmakta olan, Sözleşme’nin üçüncü maddesinde özellikleri ve fiyatı belirtilen hizmete ilişkin olarak tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. İşbu Sözleşme, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ne uygun olarak düzenlenmiştir. İşbu Sözleşme’nin tarafları Sözleşme’yle birlikte Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nden kaynaklanan yükümlülük ve sorumluluklarını bildiklerini ve anladıklarını kabul ve beyan ederler. İşbu sözleşmenin akdedilmesi tarafların İsmail Çalışkan ile akdetmiş oldukları verbiilan.com Portalı Hesap Sözleşmesi'nin hükümlerinin uygulanmasını engellemeyecektir.

İşbu Sözleşme yalnızca Hizmet Alan’ın tüketici olduğu hallerde uygulanacak olup Hizmet Alan’ın hizmeti mesleki ve ticari amaçlarla satın aldığı hallerde, Hizmet Alan Sözleşme’yi onaylamış olsa dahi bu sözleşme hükümleri uygulanmayacaktır. 

MADDE 3 - GENEL HÜKÜMLER

4.1. Hizmet Alan, Madde HİZMET BİLGİLERİ bölümünde belirtilen Sözleşme konusu hizmetlerin özellikleri ve satışa ilişkin koşulları ile ilgili tüm bilgileri okuduğunu ve anladığını, bu hizmetin satın alınması için gerekli onayı verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.2. İşbu Sözleşme Hizmet Alan tarafından elektronik olarak onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.

4.3. Satın alınan hizmetin fiziksel bir teslimatı yoktur.

4.4. Bu Sözleşme’ye konu hizmet, Hizmet Alan tarafından onaylanan Hesap Sözleşmesi’nde düzenlenen hükümler çerçevesinde sunulacaktır.

4.5. Hizmet Alan ve Hizmet Veren işbu Sözleşme’nin başında bahsedilen yazışma adreslerinin geçerli tebligat adresi olduğunu ve bu adrese yöneltilecek tüm tebligatların geçerli addolunacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 MADDE- 4 CAYMA HAKKI:

Hizmet Alan, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği uyarınca cayma hakkı süresi sona ermeden önce kendi onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkını kullanamayacak olup bu kapsamda cayma hakkı süresi içinde hizmetten faydalanmaya başlamışsa cayma hakkının ortadan kalkacağını bildiğini kabul eder. Doping, ilan, ilanın doping çeşitleri ile birlikte paket halinde sunulduğu ürünler veya ekspertiz hizmeti (bundan böyle “Ürün” olarak anılacaktır) satın alımlarında; Hizmet Alan “Ürün”ü kullanmaya başlamış ise; cayma hakkı kullanamaz, bakiye yayın süresine ilişkin ücret iadesi talebinde bulunamaz..

Hizmet Alan, “Ürün”ü kullanmaya başlamamış ise; işbu Sözleşme’nin kurulduğu günden itibaren on dört gün içinde hiçbir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin Sözleşme’den cayma hakkına sahiptir. Hizmet Alan, bahsi geçen süre içerisinde cayma hakkını kullanmak istediğini, işbu Sözleşme ekinde Ek-2 olarak yer alan örnek cayma hakkı formunu doldurarak site-içi mesajlaşma ile veya sair açık bir bildirim ile Hizmet Veren’e bildirecektir. Hizmet Veren, ilgili bildirimin kendisine ulaşmasını takip eden on dört gün içerisinde kendisine yapılmış ödemeleri Hizmet Alan’a iade edecektir.

Hizmet Alan, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği gereği cayma hakkına ilişkin bilgilendirmenin gereği gibi yapıldığını kabul eder.   

MADDE- 5 YETKİLİ MAHKEME:

Hizmet Alan’ın her türlü şikâyet ve itirazına ilişkin başvurularında ve işbu Sözleşme ile ilgili çıkabilecek diğer ihtilaflarda her yıl Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından ilan edilen değere kadar Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri, söz konusu değerin üzerindeki ihtilaflarda ise Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

İşbu sözleşme 28 / 10 / 2022 tarihinde düzenlenmiştir.

 

Ek-1 Ek İlan Kullanım Kuralları

Ek İlan Paketi Kuralları

1.Alınan her ek ilan, ek ilanın tanımı kapsamındaki kategorilerde geçerlidir.

2.Alınan her ek ilan, ait olduğu ilan numarası için geçerlidir, başka bir ilana devredilemez.

3.Ek ilan bedeli ödendikten sonra 24 saat içinde ilan girişi yapılmaması veya ilanın ilan verme kurallarına uygun olmaması durumunda ilan bedeli otomatik iade edilir.

4.Alınan her ek ilan, ilan yayın süresince geçerlidir. (Bu süre 30 60 120 gün boyunca geçerli olabilmektedir.)

5.İlan yayın süresince yapılan ilan düzenleme, yayından kaldırma, yeniden yayın alma esnasında ek ilan bedeli talep edilmez.

6.İlan, yayın süresi dolarak yayından kalktıysa, tekrar yayına alırken kullanıcının aylık veya yıllık ücretsiz hakkı yoksa tekrar ek ilan ücreti talep edilir.

7.Kredi kartı ile yapılan ek ilan ödemelerin iadeleri yine aynı yöntemle kredi kartına iade edilir.

8.Aşağıdaki durumlarda ilan ücreti iade edilir:

a.Verbiilan'ın İlan Yayınlama Kuralları’na aykırılık teşkil etmesi nedeniyle ilanın yayına alınmaması halinde,

b.Marka hakları ihlali gibi ilanın yayınlanmasına ilişkin kanuni bir engelin bulunması halinde.

c.Alındıktan itibaren ilk 24 saat içinde hatalı alındığı bildirilen ve farklı ve/veya aynı ilana aynı ya da daha yüksek fiyatlı bir ilan satın alındığında, takdir verbiilan.com’da olmak kaydıyla;

d.verbiilan.com’dan kaynaklanan teknik hatalar(ilanın yayınlanamaması, ilanın görüntülenememsi vb) halinde,

e.Zaman içinde mevzuatta veya VERBİİLAN'ın İlan Yayınlama Kuralları’nda yapılan değişiklik nedeniyle ilanın yayından kaldırılması halinde.